Prigovori i sugestije potrošača

Poštovani kupci, sukladno odredbi članka 8. Zakona o zaštiti potrošača (NN 79/07, 125/07, 79/09), obavještavamo Vas da nam eventualne prigovore možete uputiti putem e-mail-a na info@db-expert.eu ili pisanim putem na adresu DB EXPERT j.d.o.o., Kolodvorska 52, HR-40320 Donji Kraljevec.

Na upućeni prigovor dužni smo Vam odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je isti zaprimljen.

VAŠA KOŠARICA

close