Postupak jednostranog raskida ugovora

Prije samog sklapanja Ugovora (slanja narudžbe za kupovinu) Vi kao krajnji korisnik imate mogućnost pregledati Uvjete poslovanja prilikom završavanja procesa naručivanja (obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), te ujedno nakon što primite proizvode iskoristiti svoje potrošačko pravo na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.) koji Vam se dostavlja zajedno sa računom i Potvrdom o sklopljenom ugovoru.
Postupak jednostranog raskida ugovora u roku od 14 dana

Ugovor (kupnju proizvoda) možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Kako biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora morate nas obavijestiti prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i OBRAZAC koji se nalazi na kraju ovog dokumenta. Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

1. Nakon preuzimanja robe kupac može u roku od 14 dana vratiti preuzetu robu prodavatelju pod slijedećim uvjetima.

1.1. Ako vraća neraspakirani proizvod u originalnoj ambalaži ili raspakirani ispravni proizvod u ambalaži koja je u cijelosti funkcionalna, kupac snosi troškove dostave i otpreme a prodavatelj će mu vratiti čitavu uplaćenu kupoprodajnu cijenu za proizvod i cijenu otpreme proizvoda prema kupcu ako je kupac snosio troškove otpreme.

1.2. Ako vraća otpakirani proizvod koji nije koristio i originalnu ambalažu (koja se ne može vratiti u prvotno stanje ali nije uništena do neprepoznatljivosti odnosno ne može se iskoristiti za ponovno pakiranje proizvoda) kupac snosi troškove dostave i otpreme, a prodavatelj će mu vratiti uplaćenu kupoprodajnu cijenu za proizvod umanjenu za 25%.

2. Prodavatelj nakon provjere vraćenog proizvoda (provjera ambalaže, mjerenje dužine, težine, ispravnosti i ostalih karakteristika vraćenog proizvoda) određuje u koju kategoriju spada vraćeni proizvod, te o tome obavještava kupca.

3. Proizvod koji bude oštećen nakon preuzimanja od strane kupca a oštećenje je nastalo nestručnom uporabom kupca, prodavatelj nema obvezu preuzeti u povratu, te nema obvezu povrata uplaćene kupoprodajne cijene, isti proizvod biti će vraćen kupcu o njegovom trošku.

4. Proizvod za koji kupac nema originalnu ambalažu, račun/garanciju, deklaracije i/ili svu pripadajuću dokumentaciju koja je bila u proizvodu ili je sastavni dio proizvoda nakon preuzimanja od strane kupca, prodavatelj nema obvezu preuzeti u povratu, te nema obvezu povrata uplaćene kupoprodajne cijene.

5. Pravo na jednostrani raskid ugovora je isključeno u prodaji proizvoda izrađenog na temelju potrošačeve specifikacije, proizvoda izrađenog isključivo za potrošača ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju,

6. U slučaju da kupac raskida Ugovor kupnje proizvoda “POKLON BON ZA RIBOLOVNI PRIBOR” primjenjuje se odredba 1.1.

7. Povrat sredstava možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena i pregledana od strane DB EXPERT j.d.o.o. Povrat sredstava izvršiti ćemo odmah bez odlaganja a najkasnije u roku od 14 dana od dana odobrenja povrata sredstava. Povrat sredstava možemo isključivo na IBAN račun kupca koji je kupac dužan popuniti na obrascu za jednostavni raskid ugovora koji je dobio uz proizvod.

8. Kupac će primiti “Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora” i “Kratke informacije o postotku umanjenja iznosa povrata s obzirom na stanje originalne ambalaže i na stanje vraćenog proizvoda” te Potvrdu o sklopljenom ugovoru zajedno sa računom za kupljene proizvode.

Obavijest o jednostranom raskidu ugovora OBRAZAC
Za: DB EXPERT j.d.o.o. Kolodvorska 52, 40320 Donji Kraljevec
Ovime Vas obavješćujem(o) da želim/želimo raskinuti ugovor, – Datum zaključenja ugovora:_____________
Ime(na) potrošača (*): _______________________________________________________
Adresa/e potrošača (*): ______________________________________________________
Broj IBAN računa __________________________________________________________
Datum (*):__________
Potvrda primitka informacija: ___________ Potpis potrošača: ____________________________
(samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru)
 (*) Popunjava(ju) potrošač(i) kada koristi/e ovaj obrazac za jednostrani raskid ugovora.
 
Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete skinuti na ovom linku   LINK
 

KATEGORIJE KORIŠTENJA PROIZVODA I NJIHOVE VRSTE

POSTOTAK POVRATA

1.Potrošač vraća proizvod koji nije koristio i kojem je ambalaža i deklaracije proizvoda neoštećena

100% od uplaćenoga iznosa

2.Potrošač vraća proizvod koji je isprobao te se na njemu ne vide tragovi korištenja i kojem je ambalaža i deklaracije proizvoda neoštećene

100% od uplaćenoga iznosa

3.Potrošač vraća proizvod koji nije koristio i kojem je ambalaža i/ili deklaracije proizvoda skinute i/ili oštećene

75% od uplaćenoga iznosa

Isključenje prava na jednostavni raskid ugovora

1. kada je predmet Ugovora proizvod izrađen na temelju potrošačeve specifikacije, proizvoda izrađenog isključivo za potrošača

0% od uplaćenoga iznosa

2. Sve vrste brašnaste prihrane, arome i/ili tekućih aditiva što uključuje partikle

Nema povrata temeljem Zakona

3. Sve vrste živih mamaca za ribolov

Nema povrata temeljem Zakona

VAŠA KOŠARICA

close